W niedzielę 27.06.2021 odbyła się XIII Msza Święta na wodzie.

Kilka tysięcy sympatyków żeglarstwa z południowej Polski, a także ich bliskich uczestniczyło w Eucharystii, stojąc na nabrzeżu przystani żeglarskiej Koga-Kotwica w Rybniku-Chwałęcicach. Pojedyncze osoby modliły się też na swoich łodziach

Porywająco śpiewał tyski zespół God’s Property (Własność Boga), grała górnicza orkiestra kopalni Jankowice. Uczestnicy Mszy św. modlili się o dobry, bezpieczny sezon żeglarski.

Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy w archidiecezji katowickiej, porównał tę Eucharystię ze spotkaniem uczniów z Jezusem nad Jeziorem Galilejskim. – Jesteśmy dzisiaj bardzo blisko Pana Jezusa. Przez wiarę On do nas przychodzi w tej liturgii. Może nosimy w sobie jakieś boleści? Może nasze serce krwawi? Może bolejemy nad tym, że przeżywamy jakieś problemy, z którymi nie tak łatwo nam sobie poradzić? Może ktoś z naszych bliskich nie odszedł tak dosłownie od życia, ale jego serce jest martwe, jeśli chodzi o wiarę? – pytał.

Nawiązał do Ewangelii o uzdrowieniu przez Jezusa kobiety cierpiącej na krwotok oraz 12-letniej córki Jaira, o której całe otoczenie twierdziło, że już zmarła. – Dzisiaj przez wiarę, tak jak Jair, tak jak kobieta cierpiąca na krwotok, także i ty możesz dotknąć się Jezusa. Wielu uczyni to w dosłowny, namacalny sposób, bo zjednoczy się z Jezusem w Komunii św. – mówił bp Adam.  – Ale nawet jeżeli czujesz, że do tego momentu musisz się jeszcze jakoś przygotować przez sakrament pokuty, że dopiero za jakiś czas to się dokona, tak dzisiaj przez wiarę każdy może podejść do Jezusa i powierzyć Mu to, co jest jego trudnością, niepokojem. Po to, żebyśmy i my mogli zaśpiewać: “Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament” – powiedział.

Msza św. na wodzie odbywa się się zawsze w ostatnią niedzielę czerwca (z przerwą w 2020 r.), na początek sezonu żeglarskiego. Organizuje ją od lat ks. Grzegorz Jagieł, proboszcz położonej nad Zalewem Rybnickim parafii w Rybniku-Chwałęcicach i zapalony żeglarz, wraz z rybnickim środowiskiem żeglarskim. Po południu na terenie przystani Koga-Kotwica miał miejsce również koncert zespołu Chwila Nieuwagi

artykuł zaczerpnięty ze strony “Gościa Niedzielnego”