Aktualności

Na stronie internetowej Kurii Katowickiej www.archidiecezjakatowicka.pl można znaleźć najnowsze zarządzenia Księdza Arcybiskupa dot. koronawirusa.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do rozporządzeń strony rządowej jak i kościelnej.