Poprzednie lata

2010

Magdalenka – 3.05.2010

Boże Ciało – 02.06.2010

Msza na wodzie – 27.06.2010

2011

Boże Ciało – 22.06.2011

Msza na wodzie – 26.06.2011

2012

Msza na wodzie – 24.06.2012

2013

Msza na wodzie – 30.06.2013

2014

Msza na wodzie – 29.06.2014