Ruch Szensztacki

Szensztat jest ruchem odnowy Kościoła w duchu Ewangelii poprzez łączenie wiary z życiem codziennym. Międzynarodowy Ruch Szensztacki łączy ludzi z różnych krajów, różnych stanów oraz różnego wieku. Sanktuarium Szensztackie poświęcone zostało Maryi jako Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowa z Szensztat. Szensztat swoją duchowość opiera na wykorzystaniu codzienności, tak by każda sytuacja pomagała w pogłębianiu wiary, nadziei i miłości.

W 1143 roku powstał klasztor augustianek w Niemieckiej miejscowości Schönstatt. Dwieście lat później powstała cmentarna kapliczka pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Była ona wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Z nadejściem XX wieku teren ten przejęli Księża Pallotyni. 18-go października 1914 r. w odnowionej kaplicy św. Michała wygłosił Ojciec Kentenich ważny wykład, nazwany później Aktem Założycielskim Szensztatu. W nim przedstawił młodym członkom Kongregacji Mariańskiej swoje pełne wiary przekonanie, że Matka Boża chce przekształcić tę kapliczkę w miejsce łask i kaplicę pielgrzymkową i zawrzeć ze wszystkimi Przymierze Miłości.

W kwietniu 1915 roku ojciec Huggle podarował uczniom litograf Madonny z Dzieciątkiem w ośmiokątnej ramce. Obraz umieszczono w sanktuarium 19 kwietnia 1915 roku. Nadano mu również tytuł „Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej”. Został on namalowany przez włoskiego malarza Luigiego Crosio. W 1960 roku szensztat wykupił oryginalny obraz oraz prawa autorskie.