Zespół Charytatywny

Tradycja Kościoła uczy o potrzebie odpowiedzialności za drugiego człowieka, dlatego przy parafiach powstają grupy ludzi, którzy angażują się w czynną pomoc ludziom potrzebującym

W naszej parafii taka grupa powstała w 1981 r. Początkowo zespól charytatywny prowadzony był przez cztery panie, które m. in. zajmowały się rozdzielaniem darów z „Caritas” wśród parafian. W tym okresie proboszczem był ks. Alojzy Wyrwalec.

Aktualnie w zespole charytatywnym udziela się osiem pań, które niosą pomoc i ulgę ludziom starszym i chorym. Utrzymują stały kontakt z potrzebującymi opieki podopiecznymi, dając im tym samym poczucie, że się o nich pamięta i je wspiera. Panie z zespołu charytatywnego zajmują się także organizacją Dnia Chorych, który tradycyjnie rozpoczyna się Mszą Świętą, a później przygotowaniem poczęstunku dla tychże chorych w podziemiach naszego kościoła. Niosą chęć i pomoc przy zbieraniu ofiar dla ludzi poszkodowanych w świecie z powodu różnych tragedii, kataklizmów, trzęsień ziemi, czy nieszczęść losowych. Zespół charytatywny zajmuje się także przygotowywaniem i obdarowywaniem ludzi potrzebujących paczkami w okresach świątecznych. Spotkania naszej grupy charytatywnej odbywają się wg. zaistniałych potrzeb. Panie biorą też udział w rekolekcjach, a także spotkaniach zespołów charytatywnych organizowanych w Rybniku.

“Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”

(Mt 25,40).