Kapliczka pod wezwaniem św. Jana Nepomucena

Naprzeciwko kościoła znajduje się kapliczka pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Została wybudowana w 1907 roku. Kapliczkę wieńczy wieżyczka na sygnaturkę. Przed wybudowaniem kapliczki, w jej miejscu stał dąb, na którym zawieszony był obraz przedstawiający świętego. To właśnie w tej kapliczce odbywały się Msze Święte od 1956 roku. Obok kapliczki znajduje się Boża Męka z 1907 roku z napisem „Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.” oraz informacją o fundatorach „Fund Jerzy Gaszka i Johana żona jego”. Szczegółowo kapliczka została opisana i sfotografowana przez pana Jacka Kuczowic na stronie przydrozne.eu. W 2018 roku miał miejsce remont elewacji oraz postawiono ekrany, których zadaniem jest ochrona kapliczki.