Utrzymanie parafii

Składamy serdeczne Bóg zapłać tym Wszystkim Parafianom, którzy w tym trudnym okresie wspierają materialnie parafię poprzez wpłaty na konto bankowe.

Dziękujemy za Waszą troskę i odpowiedzialność za naszą świątynię. Wszystkich parafian, którzy chcą dołączyć zachęcamy do składania ofiar na rachunek bankowy Parafii:                 

76 1050 1344 1000 0023 1598 9646 ING Bank Śląski oddz. Rybnik

Informujemy, że wszelkie środki na utrzymanie parafii pochodzą z niedzielnych kolekt. W związku z zarządzeniami władz państwowych i kościelnych w ostatnim czasie parafia nie uzyskuje środków na utrzymanie.